Membri Individuali

Avantajele aderării

Aderând în calitate de MEMBRU al Asociației Henri Capitant de Cultură Juridică / AHCCJ veți avea posibilitatea :
- De a participa activ în platforma unică de comunicare cu cadre universitare, judecători, avocați, notari, experți și juriști de drept european, inclusiv în rețeaua internațională a Asociației de peste 55 de țări (www.henricapitant.org);
- De a fi informat cu regularitate despre acțiunile și evenimentele de drept național, european și internațional organizate de AHCCJ;
- De a participa gratuit la toate acțiunile și evenimentele organizate de AHCCJ;
- De a deveni beneficiar al avizelor consultative emise la cerere în dependență de opțiunea de aderare;
- De a publica gratuit articole științifice în Revista Henri Capitan de Cultură Juridică și de a colabora pentru publicare cu alți membri din rețeaua internațională HC;
- De a participa anual la concursul pentru premiului Henri Capitant organizat anul de AHCCJ
- De a fi vizibil pe site-ul Asociației prin publicarea numelui său, care ar putea fi folosită ca referință în CV;
- De a se bucura de recunoștință internațională în calitate de Membru Henri Capitant, căci a fi CAPITANT este sugestiv prin denumire ca afiliere la o Asociație recunoscută internațional, european și național.

Dupa momentul aderarii va fi perceputa o anumita taxă

Aplică Regulament

Membri Experți

Avantajele aderării

Aderând în calitate de membru EXPERT al Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică / AHCCJ veți avea posibilitatea :
- De a participa activ în platforma unică de comunicare cu cadre universitare, judecători, avocați, notari, experți și juriști de drept european, inclusiv în rețeaua internațională a Asociației de peste 55 de țări (www.henricapitant.org);
- De a participa gratuit la evenimentele AHCCJ cât și al partenerilor de grup în peste 55 de țări;
- De a fi eligibil în cadrul proiectelor/programelor la care Asociația contribuie;
- De a emite avize consultative din numele AHCCJ după o consultare colectivă;
- De a depune proiecte în cadrul apelurilor de grant;
- De a participa anual la concursul pentru premiului Henri Capitant organizat anul de AHCCJ;
- De a publica gratuit articole științifice în Revista Henri Capitan de Cultură Juridică și de a colabora pentru publicare cu alți membri din rețeaua internațională HC;
- De a fi vizibil pe site-ul Asociației prin publicarea numelui său, care ar putea fi folosită ca referință în CV;
- De a se bucura de recunoștință internațională în calitate de Expert Henri Capitant, căci a fi expert CAPITANT este sugestiv prin denumire ca afiliere la o Asociație recunoscută internațional, european și național.

Dupa momentul aderarii va fi perceputa o anumita taxă

Aplică Regulament