Despre noi

Asociația „Henri Capitant de Cultură Juridică” Moldova

Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică a fost înființată în 1935, sub autoritatea lui Henri Capitant, profesor la Facultatea de Drept din Paris, de un grup de juriști din diferite țări francofone: Belgia, Luxemburg, Quebec, Elveția etc. Prin urmare, se numea Association des Juristes de Langue Française. Ulterior, păstrând utilizarea limbii franceze în cadrul reuniunilor sale, s-a deschis juriștilor din țările care nu vorbesc limba franceză și apoi a devenit Asociația HenriCapitant pour la Culture Juridique Française. Mai târziu, pentru a marca că nu a fost animat de niciun spirit de propagandă, a luat numele care rămâne propriu astăzi: cel al Asociației Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Français, utilitate publică în Franța, prin decret al Guvernului în Consiliu. de stat din 12 iulie 1939. După Henri Capitant, Asociația a avut, ca președinți succesivi, pe Bâtonnier Jacques Charpentier, profesorul Robert Le Balle, decanul Roger Houin, profesorul Philippe Malinvaud, profesorul Michel Grimaldiet, astăzi profesorul Denis Mazeaud. Léon Julliot de la Morandière, René Capitant (fiul lui Henri Capitant), Marc Ancel, Marcel Waline, Pierre Bellet, JeanCarbonnier, Gérard Cornu și Arnaud Lyon-Caen, au fost mult timp vicepreședinți. Profesorii Marie Goré și Yves Gaudemet sunt în prezent acolo.
Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică din Moldova/AHCCJ, deși a fost înființată recent, și anume la data de 10.01.2019, obiectivul său principal este de a stabili relații profesionale periodice între juriștii atașați culturii de drept european și, în special, a culturii juridice franceze cu acordarea de expertiză în activitatea legislativă și organizarea de instruiri/ conferințe științifice, atât naționale cât și internaționale.

Echipa Asociației Henri Capitant de Cultură Juridică din Moldova / AHCCJ

Membri Individuali

Avantajele aderării

Aderând în calitate de MEMBRU al Asociației Henri Capitant de Cultură Juridică / AHCCJ veți avea posibilitatea :
- De a participa activ în platforma unică de comunicare cu cadre universitare, judecători, avocați, notari, experți și juriști de drept european, inclusiv în rețeaua internațională a Asociației de peste 55 de țări (www.henricapitant.org);
- De a fi informat cu regularitate despre acțiunile și evenimentele de drept național, european și internațional organizate de AHCCJ;
- De a participa gratuit la toate acțiunile și evenimentele organizate de AHCCJ;
- De a deveni beneficiar al avizelor consultative emise la cerere în dependență de opțiunea de aderare;
- De a publica gratuit articole științifice în Revista Henri Capitant de Cultură Juridică și de a colabora pentru publicare cu alți membri din rețeaua internațională HC;
- De a participa anual la concursul pentru premiului Henri Capitant organizat anul de AHCCJ
- De a fi vizibil pe site-ul Asociației prin publicarea numelui său, care ar putea fi folosită ca referință în CV;
- De a se bucura de recunoștință internațională în calitate de Membru Henri Capitant, căci a fi CAPITANT este sugestiv prin denumire ca afiliere la o Asociație recunoscută internațional, european și național.

Regulament

Membri Experți

Avantajele aderării

Aderând în calitate de membru EXPERT al Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică / AHCCJ veți avea posibilitatea :
- De a participa activ în platforma unică de comunicare cu cadre universitare, judecători, avocați, notari, experți și juriști de drept european, inclusiv în rețeaua internațională a Asociației de peste 55 de țări (www.henricapitant.org);
- De a participa gratuit la evenimentele AHCCJ cât și al partenerilor de grup în peste 55 de țări; - De a fi eligibil în cadrul proiectelor/programelor la care Asociația contribuie;
- De a emite avize consultative din numele AHCCJ după o consultare colectivă;
- De a depune proiecte din numele AHCCJ în cadrul apelurilor de grant;
- De a participa anual la concursul pentru premiului Henri Capitant organizat anul de AHCCJ;
- De a publica gratuit articole științifice în Revista Henri Capitant de Cultură Juridică și de a colabora pentru publicare cu alți membri din rețeaua internațională HC;
- De a fi vizibil pe site-ul Asociației prin publicarea numelui său, care ar putea fi folosită ca referință în CV;
- De a se bucura de recunoștință internațională în calitate de Expert Henri Capitant, căci a fi expert CAPITANT este sugestiv prin denumire ca afiliere la o Asociație recunoscută internațional, european și național.

Regulament